Doorgaan naar artikel

Welkom gast

Log in of registreer alstublieft
With Car or Train? Large Companies Must Monitor Employee Emissions

Met auto of trein? Grote bedrijven moeten de uitstoot van werknemers monitoren

Bron: RTL Z Nederland

Dinsdag 25 juni 2024

Dit artikel is heruitgegeven en vertaald vanuit RTL Z Nederland en wordt hier gedeeld omdat het gebruik van een GPS Tracker de registratie van dienstreizen en woon-werkverkeer aanzienlijk vereenvoudigt, waardoor de registratie van de CO2-uitstoot effectief en efficiënt wordt.

Vanaf juli moeten bedrijven in Nederland met meer dan honderd werknemers bijhouden hoeveel CO2 hun werknemers uitstoten tijdens dienstreizen en woon-werkverkeer. Soortgelijke initiatieven worden in andere EU-landen ondernomen [Red] Hoewel dit in eerste instantie misschien niet zoveel betekent voor de werknemers, vindt het MKB deze verplichting volgens brancheorganisatie MKB-Nederland onbeheersbaar. Wat is er aan de hand?

 1. Wat houdt de CO2-registratieplicht in?

  Bedrijven met honderd of meer medewerkers moeten vanaf 1 juli jaarlijks de kilometers doorgeven die hun medewerkers afleggen voor woon-werkverkeer en dienstreizen, zoals afspraken met klanten.

  Hieronder valt het aantal kilometers dat per auto, (motor)fiets of openbaar vervoer wordt afgelegd, waarbij vaak een uitsplitsing naar type voertuig en type brandstof (bijvoorbeeld benzine-, diesel- of elektrische auto's) nodig is. Vlieg- en bootreizen zijn uitgesloten.

  Een uitsplitsing is nodig omdat de CO2-uitstoot verschilt per voertuigtype en brandstof, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven moeten zich melden bij deze overheidsinstantie. Volgens het CBS zijn er in Nederland ongeveer 8.000 bedrijven met 100 of meer werknemers.

 2. Waarom is dit nodig?

  De rapportageplicht is onderdeel van het Klimaatakkoord, waarin het kabinet afspraken heeft vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Door de emissies in kaart te brengen kan worden vastgesteld of deze voldoende afnemen en of verdere maatregelen nodig zijn om de emissies terug te dringen.

  De rapportageverplichting beoogt in 2030 minimaal één megaton 'CO2-besparing' te realiseren. Het Adviescollege Regeldruk is kritisch over de implementatie van de regel en vraagt ​​zich af in hoeverre dit de duurzaamheid zal verbeteren.

 3. Wat gebeurt er met de gegevens?

  Op basis van de ingevoerde kilometers en vervoerswijzen berekent de software van de RVO de CO2-uitstoot. Het aantal reizigerskilometers per combinatie van voertuig- en brandstoftype wordt vermenigvuldigd met een factor.

  Bedrijven ontvangen de resultaten vervolgens in een rapport, waarin ook tips staan ​​om de uitstoot verder terug te dringen. Volgens de RVO worden de gegevens met toestemming opgeslagen in een database en gebruikt voor verder onderzoek. Ook worden de gegevens doorgestuurd naar de lokale milieudienst, die controleert of bedrijven aan de registratieplicht voldoen en of alle gegevens kloppen.

  “Wij zijn vooral een doorgeefluik en doen weinig met de data”, zegt een RVO-woordvoerder. De milieudiensten doen de rest.

 4. Wat als bedrijven zich niet aan de regels houden?

  In 2026 beoordeelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de uitstoot van alle bedrijven samen onder het afgesproken plafond blijft. Als het antwoord ja is, blijft de meldplicht bestaan. Bij overschrijding van de norm krijgen werkgevers te maken met een ‘maximale uitstoot’; een algemene grens waar ze zich volgens het ministerie aan moeten houden.

 5. Waarom zijn kleinere ondernemers ontevreden over de verplichting?

  Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, noemt de verplichtingen waanzin en een voorbeeld van buitensporige regeldruk, vertelt hij aan RTL Z. Zijn organisatie gaat hier samen met VNO-NCW met de overheid over in gesprek. "We zijn er al een tijdje tegen, maar nu is het bijna zover."

  Volgens de MKB-leider moeten bedrijven inderdaad hun uitstoot aanpakken, maar of deze aanpak effectief is, valt nog te bezien. "Wie gaat alles controleren en wat gaat de overheid ermee doen?" Volgens Vonhof is dat nog een groot vraagteken.

  “Ondertussen kost het bedrijven veel tijd en energie, en moeten sommigen misschien extra personeel aannemen”, zegt hij. Het bijhouden en registreren vergt veel handmatig werk. “Je moet de kosten zelf dragen”, zegt de voorzitter, die er de voorkeur aan geeft dat inspanningen direct in de richting van groene maatregelen gaan. “Zoals het stimuleren van ondernemers om elektrisch te rijden of het laten komen van medewerkers met de fiets.”

 6. Wat denken grote bedrijven?

  Grote bedrijven lijken positief over de meldplicht. PostNL, een van de grootste werkgevers van Nederland, zegt tegen het ANP dat de regeling 'een goed initiatief' is, al geeft het bedrijf toe dat het volgen van de reisbewegingen van ruim 34.000 werknemers 'behoorlijk veel werk' is.

  Ook ING is positief. Vooral omdat de bank al een paar jaar de CO2-uitstoot van binnenlandse dienstreizen monitort, waardoor de regeling goed aansluit, aldus woordvoerder Karin van de Pol. “ING krijgt nog beter zicht op de CO2-uitstoot van zakenreizen, maar ook van woon-werkverkeer.”

 7. Wat betekent de registratieplicht voor mij als werknemer?

  In principe ligt de regeldruk bij de werkgever en niet bij de werknemer. Het kan zijn dat uw werkgever u om informatie vraagt ​​over de reizen die u maakt. Ook kunnen medewerkers gestimuleerd worden om vaker de trein te nemen of thuis te werken.

LOQTRACK: Leading the Market in GPS Trackers in the European Union
Employee Kilometers for Large Companies

Jouw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg